Renoplast realizacje

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Pokazy wykonawcze - Czytaj całość

banerPrzez okres wakacji w sieci sklepów Cas­torama firma Reno­plast będzie przeprowadzać bezpłatne pokazy wykon­aw­cze pod hasłem „Zrób to raz a dobrze”, prezen­tu­jące poprawne wyko­nanie tarasu i balkonu krok po kroku.

Najbliższe pokazy szkoleniowe

castorama

SIER­PIEŃ

Oświęcim ul. Zatorska 1
1 sier­pień od godziny 16:00


Bytom al. Jana Nowaka – Jezio­rańskiego
3 sier­pień od godziny 16:00


Sos­nowiec ul. Dłu­gosza 82 9 sier­pień od godziny 15:00

Katow­ice ul. Roździeńskiego 198
10 sier­pień od godziny 15:00


Kielce ul. Wrzosowa 42
16 sier­pień od godziny 15:00


Biel­sko– Biała ul. Warsza­wska 186
16 sier­pień od godziny 16:00


Częs­to­chowa ul. Jana Pawła II 2
16 sier­pień od godziny 11:00


Łódź Piekar­nia ul. Wróblewskiego 31
17 sier­pień od godziny 12:00


Łódź Zgier­ska ul. Siko­rskiego 26 17 sier­pień od godziny 15:00

Oświęcim ul. Zatorska 1
17 sier­pień od godziny 16:00SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pokazy wykonawcze - Czytaj całość

Balkony i tarasy – porównanie wariantów z uszczelnieniem drenażowym i podpłytkowym II - Czytaj całość

W najnowszych IZO­LAC­JACH ukazała się druga część artykułu porównu­jącego rodzaje uszczel­nienia na tarasach i balkonach. Ta odsłona trak­tuje o izo­lacji trud­nych i kry­ty­cznych miejsc.

Balkony i tarasy – porównanie wariantów z uszczelnieniem drenażowym i podpłytkowym II - Czytaj całość

Targi budowlane PSB i filmy instruktażowe Quick-​Mix - Czytaj całość

Na tegorocznych Tar­gach Budowlanych grupy PSB które miały miejsce 19 i 20 marca z kom­plet­nymi rozwiąza­ni­ami tara­sowymi i balkonowymi z wyko­rzys­taniem naszych pro­fili okapowych Reno­plast pojaw­iło się wiele firm. Z pełnymi rozwiąza­ni­ami sys­te­mowymi wys­taw­iali się m.in. Sopro, Sika, Bolix, Izolex oraz Quick Mix, który prezen­tował dodatkowo filmy dydak­ty­czne pokazu­jące właś­ciwe wyko­nanie tarasów i balkonów.

Targi budowlane PSB i filmy instruktażowe Quick-​Mix - Czytaj całość

Katalog produktów

Katalog renoplast Zobacz katalog produktów
Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej